language
Thai (ภาษาไทย)
keyboard_arrow_down
check
Thai (ภาษาไทย)
English (ภาษาอังกฤษ)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. บทนำ

  1. บริษัท HONESTBEE จำกัด ("honestbee") ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างมาก ขอความกรุณาให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") อย่างละเอียด เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านคาดหวังได้เมื่อ honestbee เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ("ข้อมูลส่วนตัว") เกี่ยวกับท่าน รวมถึงวิธีการที่ honestbee จะนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

  2. นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมบน honestbee.com และโดเมนย่อยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ:

   1. ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ("เว็บไซต์")

   2. ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา

   3. ผู้ใช้ที่แจ้งที่อยู่อีเมลแก่เรา และ

   4. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าต่างๆ จากเรา

 2. การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่ honestbee และ/หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ honestbee ใช้ในการเก็บรวบรวม นำไปใช้ เผยแพร่ จัดเก็บ และปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ท่านแจ้งผ่านบริการต่างๆ ของเรา (ดังที่อธิบายไว้ใน ข้อตกลงการใช้งาน) ("บริการ") เมื่อท่านซื้อ เข้าสู่ระบบ และใช้บริการต่างๆ ของเรา นั่นหมายถึงท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานของเรา รวมถึงยินยอมให้เราเก็บรวบรวม นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  1. เราจะได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเรา เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชม เราอาจตรวจสอบการใช้เว็บไซต์นี้ผ่านการใช้คุ้กกี้และเครื่องมือติดตามที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น เราอาจตรวจสอบจำนวนครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อื่นๆ และ/หรือเว็บเพจที่ท่านไปเยี่ยมชม ข้อมูลนี้จะช่วยเราในการสร้างประวัติผู้ใช้ ข้อมูลบางส่วนจะถูกรวบรวมและจัดทำสถิติ ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่สามารถระบุตัวตนท่านได้

  2. เราอาจรวบรวมและบันทึกข้อมูลส่วนตัวของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้:

   1. ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตน (เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต ฯลฯ) ซึ่งท่านยินดีมอบให้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (ดังที่อธิบายด้านล่าง) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา ทำการชำระเงิน อัพโหลด โพสต์ แสดง หรือส่งเนื้อหาใดๆ มา หรือผ่านบริการต่างๆ สื่อสารกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นผ่านบริการของเรา หรือติดต่อเราผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์ และ

   2. ข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากข้อมูลส่วนตัว (เช่น URL ที่ท่านเยี่ยมชมล่าสุดหรือสิ่งถัดไปที่เข้าถึง ประเภทเบราว์เซอร์ของท่าน ที่อยู่ไอพีของท่าน ฯลฯ) ซึ่งจะถูกรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านดำเนินการใดๆ กับเว็บไซต์ (ดังที่อธิบายในข้อตกลงการใช้งานของเรา) ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์หรือหน่วยประมวลผลอัตโนมัติอื่นๆ ที่เว็บไซต์ใช้

 4. การใช้ข้อมูล

  1. เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ อันได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง วัตถุประสงค์ใดๆ ต่อไปนี้:

   1. เพื่อประมวลผลการลงทะเบียนของท่านกับบริการต่างๆ ของเรา

   2. เพื่อประมวลผลการโอนชำระเงินที่ท่านดำเนินการ

   3. เพื่อตอบข้อสงสัยหรือคำขอต่างๆ จากท่าน และเพื่องานลูกค้าสัมพันธ์

   4. เพื่อส่งข้อมูล การแจ้งเตือน อัพเดทให้แก่ท่าน หรือเพื่อติดต่อท่านเมื่อจำเป็น

   5. เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดหา รักษา พัฒนา ทดสอบ เพิ่มคุณภาพ และสร้างบริการที่ตอบสนองความต้องการส่วนตัวของท่านได้

   6. เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับบริการ

   7. เพื่อตรวจหาหรือสอบสวนการกระทำที่ขัดกับข้อห้าม ผิดกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นการฉ้อฉล

   8. เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ และข้อมูลทางประชากรของผู้ใช้ อันได้แก่ กระแสนิยมและการใช้บริการของเรา

   9. เพื่อสร้างและ/หรือติดตามวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน

   10. เพื่อสำรองข้อมูลระบบเพื่อให้สามารถกู้คืนได้เมื่อเกิดเหตุวิกฤติ

   11. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือข้อบังคับอื่นๆ ทางกฎหมาย

   12. เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานของเราหรือของสาธารณะ

   13. เพื่อดำเนินการขายในรูปแบบธุรกิจถึงธุรกิจโดยตรง

   14. วัตถุประสงค์ใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบริการของเรา ซึ่งเราอาจแจ้งให้ท่านทราบ หรือเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา และ/หรือ

   15. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือข้อบังคับอื่นๆ ทางกฎหมาย

  2. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เราเพื่อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ให้การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเครดิตของท่าน เพื่อทำการสั่งซื้อ เพื่อวางกำหนดการจัดส่งหรือคืนสินค้า เราจะถือว่าท่านยินยอมให้เรารวบรวมข้อมูลและนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี้เท่านั้น

  3. นอกจากนี้ ในบางโอกาส เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน อันได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เพื่อติดต่อท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุด ข้อเสนอส่วนลด และข้อมูลทางการตลาดอื่นๆ โดยท่านยินยอมให้เราติดต่อไปด้วยวัตถุประสงค์ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที่ท่านยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าวโดยติดต่อมายังเราที่ concierge@honestbee.co.th หรือส่งจดหมายถึง honestbee ที่ เลขที่ 455 ชั้น 3 สุขุมวิท 63 (เอกมัย) คลองตันเหนือ, วัฒนา กรุงเทพ 10110

 5. การเปิดเผยข้อมูล

  1. เราจะเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเท่านั้น (ยกเว้นในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุคคลที่สามที่ต้องการข้อมูลโดยมีเหตุผลจำเป็นตามวัตถุประสงค์หลักในการรวบรวมข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์พิจารณาเห็นสมควรในสถานการณ์นั้นๆ หรือเมื่อบุคคลยินยอมให้ดำเนินการแล้ว บุคคลที่สามดังกล่าวอาจหมายรวมถึงผู้ให้บริการ ผู้ทำสัญญา ที่ปรึกษา ผู้แทนและ/หรือตัวแทนที่จัดหาบริการให้แก่บริษัท ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจและ/หรือการดำเนินงาน

  2. บุคคลที่เราเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการรักษาความลับอันสมเหตุสมผล โดยไม่นำข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโบายความเป็นส่วนตัว ไม่ว่าข้อกำหนดใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เราไม่มีหน้าที่ควบคุมและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดตามกฎหมายไม่ว่าทางใดก็ตาม สำหรับการรวบรวม นำไปใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบุคคลใดๆ ที่เรามิได้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ อันได้แก่ ธุรกิจใดๆ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เราอาจดำเนินการขายร่วมในรูปแบบธุรกิจถึงธุรกิจโดยตรง นี่ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่พวกเขา

 6. ข้อมูลที่เผยแพร่ให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

  1. ทันทีที่ท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา หรือถูกนำไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของบุคคลที่สาม ท่านจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ของเราอีกต่อไป

  2. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการคลิกลิงก์และท่านถูกนำออกไปจากเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าเราไม่มีส่วนรับผิดชอบในกิจกรรมส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น โดยแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว

 7. การดูแลความปลอดภัย

  1. เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะคำนึงถึงข้อควรระวังที่เหมาะสม ให้ความคุ้มครองที่สำคัญ และปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่เหมาะสมที่สุด เพื่อรับประกันความปลอดภัยและดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ เพื่อปกป้องจากความสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือดัดแปลงข้อมูลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ไม่ว่าข้อกำหนดใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลดังกล่าว หรือรับประกันได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเข้าถึง เปิดเผย ดัดแปลง หรือทำลาย

  2. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมดที่ให้แก่เราจะถูกเข้ารหัสลับด้วยเทคโนโลยีรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL) และถูกบันทึกด้วยการเข้ารหัส AES-256 เราปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับการชำระเงินผ่านบัตร (PCI-DSS) รวมถึงนำมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับทั่วไปมาปฏิบัติใช้ เพื่อให้การปกป้องและคุ้มครองอย่างเหมาะสมกับข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมดที่ให้แก่เรา

 8. การถอดถอน เข้าถึง และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  1. หากท่านต้องการยกเลิกคำยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือเข้าถึง หรือแก้ไขบันทึกข้อมูลส่วนตัวของท่าน โปรดแจ้งให้ honestbee ทราบโดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ concierge@honestbee.co.th หรือถึง honestbee ที่ 178 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ยูนิต 1806 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 จากนั้น honestbee จะยกเลิกการเก็บรวบรวม นำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสิงคโปร์ หรือกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. โปรดทราบว่า หากท่านยกเลิกคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ขึ้นอยู่กับรูปแบบคำขอของท่าน honestbee อาจไม่มีอำนาจในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านต่อไปได้ และนี่อาจเป็นผลให้ความสัมพันธ์ทางสัญญาที่มีอยู่สิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน และ honestbee ขอสงวนสิทธิ์ในทางกฎหมายและการแก้ไขในกรณีเหล่านี้

  3. เราอยากมั่นใจด้วยว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่ honestbee มีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน โปรดแจ้งรายละเอียดที่ถูกต้องให้เราทราบ โดยส่งอีเมลมาที่ concierge@honestbee.co.th หรือส่งจดหมายถึง honestbee ที่ 178 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ยูนิต 1806 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120

 9. คุ้กกี้

  1. เราอาจใช้คุ้กกี้ เว็บบีคอน (web beacon) และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในการเข้าถึงหรือเข้าใช้เว็บไซต์ที่ท่านเป็นผู้ดำเนินการ คุ้กกี้ คือไฟล์ข้อความที่ใส่ลงในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อรวบรวมข้อมูลล็อก (log) ตามมาตรฐานบนอินเตอร์เน็ตและข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชม ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อติดตามการใช้งานบนเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม และรวบรวมรายงานจัดทำเป็นสถิติ ซึ่งช่วยให้เราพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปได้ นอกจากนี้ คุ้กกี้ยังทำให้ท่านสามารถใช้หรือเข้าถึงฟีเจอร์หรือบริการบางอย่างในเว็บไซต์หรือบริการของเราได้ อันได้แก่ ตะกร้าช้อปปิ้งและฟีเจอร์เช็คเอาท์ ท่านอาจปิดคุ้กกี้บางตัวได้ แต่ไม่สามารถปิดได้ทั้งหมด ผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ แต่การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์

 10. อายุที่อนุญาตให้ใช้งาน

  1. เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ ท่านได้แสดงว่าท่านมีอายุอยู่ในช่วงอย่างน้อยที่สุดของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามที่ประเทศหรือรัฐที่ท่านอาศัยกำหนดไว้ หรือมีอายุอยู่ในช่วงบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามที่ประเทศหรือรัฐที่ท่านอาศัยกำหนดไว้ และท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการอนุญาตให้บุตรหลานของท่านใช้เว็บไซต์นี้

 11. การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  1. เราขอสงวนสิทธิ์ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการแก้ไขหรืออัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศ หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบที่นี่ว่านโยบายได้รับการอัพเดท เพื่อให้ท่านตระหนักถึงข้อมูลที่เราทำการรวบรวม วิธีการที่เรานำไปใช้ และสถานการณ์ที่เรานำไปใช้และ/หรือเปิดเผย หากมี

  2. หากร้านค้าของเราถูกครอบครองหรือควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น ข้อมูลของท่านอาจถูกถ่ายโอนไปยังเจ้าของใหม่เพื่อให้เราไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้ท่านต่อไปได้

 12. ข้อสงสัยและข้อมูลการติดต่อ

  1. หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการส่งจดหมายร้องทุกข์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลนโยบายของเราที่ concierge@honestbee.co.th หรือส่งจดหมายถึงเจ้าหน้าที่กำกับดูแลนโยบายของ honestbee ที่ 2 178 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ยูนิต 1806 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120

ติดตามพวกเราได้ที่

โหลดแอปพลิเคชั่น

App StoreGoogle Play

ภาษา

language
arrow_drop_down

ช้อปปิ้งในประเทศ

public
arrow_drop_down